תרומות והנצחות

מוסד הרב קוק” מזכה את הציבור בהשתתפות במפעליו הגדולים וישנה אפשרות לקבל עמוד הנצחה לקרובים וידידים בראש ספר חדש או בראש מהדורה חוזרת של ספרים.

ספרי “מוסד הרב קוק” זוכים לתפוצה רחבה ביותר בארץ ובעולם בבתי כנסיות, בישיבות ובספריות רבות.

למעונינים בהנצחה – ניתן ליצור קשר ולתאם פגישה עם ההנהלה.